Category: Jazz

Y Diddanwyr - Noson Lawen Yng Nghwmnir (Vinyl, LP)

8 comments

  1. Aur y Noson Lawen. S4C | 7 x 60minutes. Ifan Jones Evans explores the archives of one of Wales’ best-loved TV shows. Since Noson Lawen has delighted us with a variety of Welsh talents and found a place in the nation’s heart. This programme is a light-hearted and affectionate look back at this long-running series where we get to.
  2. Aur y Noson Lawen S4C, pm Ers mae Noson Lawen wedi'n diddanu gydag amrywiaeth eang o dalentau arbennig o Gymru, gan sicrhau lle yng nghalonnau'r genedl. SATURDAY; 15 December Heno ar S4C bydd cyfle i gofio'i ddawn wrth ail wylio rhifyn arbennig o Noson Lawen gyda'r hogia o ardal Llanberis yn Noson Lawen Hogia'r Wyddfa: .
  3. Nov 29,  · Eleni, yng Ngwybrau Roc a Phop Radio Cymru wedi cyrraedd rhestr fer y categori grwp neu artist a ddaeth i amlygrwydd. One of Wales' most popular groups and winners of the Welsh Language.
  4. Soft, washed linen knitted into a fine ribbon yarn - wearable through the summer and all year long! Unlike many linen yarns, Lino is soft and light weight, due to its tape construction. Easy to knit, and looks great with a little lace work.
  5. Buy NOTHING ELSE by LORN. Available on: Vinyl LP £, CD £ Order online today and get FREE UK delivery on orders over £
  6. The latest vinyl digital remaster is updated to play with so much low end, that some of the original's subtleties and emotive buildups get a little buried or lost, for the unnatural sounding boomy overhaul fills in the space where the original 1u 1u used to breathe and translate.
  7. Nov 25,  · Noson Lawen ar lwyfan y Brifwyl Noson Lawen yr Eisteddfod - sioe orlawn o ganu, dawnsio a chwerthin gyda rhes o berfformwyr a diddanwyr yn camu i'r llwyfan, gan gynnwys nifer o dalentau lleol.
  8. Mynychwyd y cyfarfodydd hyn gan bron bob plentyn yn y pentref. Ar un nos fawrth yng ngaeaf a’r cwrdd wedi dod i ben aeth y plant a’r oedolion allan o’r capel am tua 7 o’r gloch. Yno yn aros am eu plant roedd llawer o’r rhieni, ac roedd dipyn go lew o bobl yn siarad ac yn sgwrsio tu allan i’r capel bach ar y noson glir oer honno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *