Category: Rock

Dau Bolisman - Y Diddanwyr - Noson Lawen Yng Nghwmnir (Vinyl, LP)

8 comments

  1. Y grŵp Plethyn yn perfformio Cân Melangell ar Noson Lawen - cân sy'n seiliedig ar chwedl Santes Melangell, tywysoges o'r Iwerddon a ffôdd i Gymru a dod i fyw i Bennant Melangell. Mae'r hanes yn deud bod Brochwel, Tywysog Powys wrthi'n hela ysgyfarnog a bod honno wedi cuddio tu ôl i ffedog Melangell ac o ganlyniad rhoddodd y Tywysog y gorau.
  2. mor hael yn y cyngerdd i helpu merched y Wladfa yng Nghapel Rehoboth, Nant Peris, mis Gorffennaf y llynedd. Eleni mae cyngerdd arall wedi ei drefnu yng nghwmni Wil Tân, nos Sul y Pasg, (4ydd o Ebrill) am 7 o’r gloch. Y tro hwn y nod fydd helpu Cristnogion sydd wedi ffoi o Irac, ac i herio Y Swyddfa Gartref ac Asiantaeth y Ffin.
  3. Elizabeth D. Samet. Elizabeth D. Samet is the author of Soldier's Heart: Reading Literature Through Peace and War at West Point, which won the Los Angeles Times Book Prize for Current Interest and was named one of the Notable Books of by The New York Times; and Willing Obedience: Citizens, Soldiers, and the Progress of Consent in America, –
  4. Yn ychwanegol, yn gynharach ar noson y mwrdwr, galwodd yng nghartref Williams a chan nad oedd i mewn aeth i’r drws nesaf i weithdy un William Griffith, saer, a dwyn dau gŷn a dau ebill, oll yn werth 5 swllt. Mae’n amlwg fod gan Rowland ddwylo blewog dros ben! Clywyd yr achos yn ei erbyn yn Llys y Sesiwn Fawr yng Nghonwy ar ddechrau Ebrill.
  5. This book brings together a team of leading authorities on land law to analyse the key debates and policy issues in this area of the law, with the main chapters addressing proprietary and non-proprietary rights, registration, easements, leases, co-ownership and trusts, mortgages and land law and human rights.
  6. ix introduction Life of Vattel Emer1 de Vattel’s Le droit des gens. Ou Principes de la loi naturelle, ap-plique´s a` la conduite & aux affaires des nations & des souverains (TheLaw of Nations, or Principlesof the Lawof Nature,AppliedtotheConductand.
  7. Noson Lawen gyda WIL TÂN a’r BAND. Friday 16 June pm Bookings are closed for this event. As we try to keep the cost of your ticket purchases as low as possible, we do not print and send physical tickets through the post. This is to keep costs down and to allow us not to charge an administration fee. When arriving at the Neuadd, please.
  8. Arfordir Ceredigion ydi thema'r Noson Lawen gyda'r awdures Caryl Lewis yn arwain y noson. Doreen Lewis, Cleif Harpwood a Pwyll ap Sion, Sorela, Meilyr Sion, Elidyr Glyn, Gareth Aled, Ela Mablen Griffith Jones a Chôr Ysgol Gynradd Aberaeron sy'n serennu ar lwyfan y Noson Lawen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *